Om Hanna Snorradóttir

Jeg tror på, at når vi forbinder os med vores rødder i de nordiske myter – igennem dans, fortælling og kreativitet – kommer vi i kontakt med noget større end os selv. Noget som bærer os igennem både den største glæde, som vi næsten ikke tør mærke af frygt for at den er ”for god til at være sand” og den dybeste sorg og livskriser.

 “Jeg elsker at suge til mig af visdommen i disse gamle nordiske myter og videreformidle den igennem fortælling, danseworkshops og kreativitet. Det er her jeg lever og røres, og her jeg mærker livet”

Der ligger en urgammel kraft i at myterne har været det stof, som mennesker har fundet værd at genfortælle igennem årtusinder og danse ved overgange i livet og årstidernes skifte. Disse historier har båret både samfund og individer igennem surt og sødt og været de bærende elementer i nordboernes kreative fællesskaber. I virkeligheden har de nordiske myter været nordboernes første form for selvudvikling, ved at de har kunnet spejle eget liv og gøren i myterne og de har sikret sammenhængskraften i samfundet.

Som underviser beskrives jeg som værende passioneret, nærværende, tillidsvækkende og empatisk. Jeg elsker at se mine kursister opnå dybe indsigter i deres liv og åbne op for et hjerterum, hvor en magisk forvandling kan finde sted.