UDDANNELSEN I FORTÆLLINGENS KRAFT

Hjertelig velkommen til Uddannelsen i Fortællingens Kraft.

Denne uddannelse henvender sig til undervisere, pædagoger, psykologer, psykoterapeuter, coaches – og alle andre, der ønsker at brænde igennem med sit budskab.

Den er for dig, som underviser børn og voksne, og ønsker at tappe ind i fortællingernes forvandlende kraft og skabe et berigende læringsmiljø for dine elever.

Den er for dig, som har lyst til at forbinde dig med den evigtgyldige visdom i myter og folkeeventyr og bruge den i arbejdet med klienter.

Den er for dig, som gerne vil formidle din personlige historie igennem foredrag, workshops mv.

Den er for dig, der ønsker at forstå naturens budskaber gennem naturfortællinger og ønsker at mærke, hvordan dine rødder påvirker dig gennem slægtsfortællinger.

Mange af os husker fortællinger, som vi fik fortalt da vi var børn. Fortællinger, som fik afgørende betydning for hvem vi er i dag. Det er den kraft fortællinger besidder. De kan inspirere og transformere os i en retning, vi længes efter og endda skræmme os fra at gå på afveje.

På Uddannelsen i Fortællingens Kraft vil du modtage redskaber til at tryllebinde dit publikum igennem dine kraftfulde, healende, videnstunge eller hjerteåbnende fortællinger. Her lærer du ikke alene hvordan du bygger en fængende fortælling op og leverer den, men også hvordan du forbinder dig med kernen i din fortælling igennem dit hjerte og naturen.

Her forbinder du dig dybere med dit publikum, således at de både mærker og husker din fortælling længe bagefter.

På uddannelsen kan du vælge om du tapper ind i den brede vifte af fortællegenrer eller om du koncentrerer dig om nogle få.

Efter endt uddannelse har du etableret et netværk med ligesindede fortællere, som kan støtte dig på din videre vej ind i fortællingens fortryllede univers.

Fortællinger er et yderst effektfuld redskab

Da historier taler direkte til vores sanser og danner billeder i vores indre, kan de vække de dybeste længsler i os og være en kæmpe motivationsfaktor til at transformere vores liv. Fortællinger kan med andre ord være med til at ændre vores måde at anskue verden på.

Da historier pirrer vores sanser, øger de publikums engagement og indlæring. Hvor tit er det ikke at vi kommer ‘blanke’ hjem ovenpå en kedelig Power Point præsentation, mens vi i årevis husker en gribende fortælling om et komplekst eller eksistentielt emne?

På uddannelsen lærer du fortælleteknikker, som kan tryllebinde dit publikum. Her arbejder vi med ’ydersiden af fortællingen’ – dens form, opbygning og teknikker til at fænge publikum.

Du får introduceret metoder til at forbinde dig på et dybt plan med fortællingens indhold og budskab, hvor vi arbejder med ’indersiden af fortællingen’ igennem  meditative øvelser, bevægelse og gåture i naturen.

Uanset om du arbejder med børn eller voksne, med undervisning eller samtaleterapi vil du kunne målrette dine fortællinger til dit publikum på denne uddannelse. Arbejder du med mindre børn vil vi sammen afdække muligheder for at bringe sanserne og interaktiv bevægelse i spil i forbindelse med historiefortællingen. Arbejder du med voksne afdækker vi sammen de fem største hemmeligheder bag fængende historiefortælling for et voksent publikum.

Diversiteten blandt dem, der deltager i uddannelsen gør, at vi træder ud af vores vante forestillinger og får andre perspektiver på vores fortællinger.

Certificering i storytelling

Uddannelsen udbydes kun til  8 – 10 deltagere ad gangen – for at sikre kvaliteten og at der er plads til den enkelte. Du kan forvente at skulle fortælle 5 historier i løbet af uddannelsen; en personlig fortælling, et eventyr og en myte, en drømme/naturfortælling og en slægsfortælling. Der er sat tid af til at arbejde med din fortælling på uddannelsen og mellem modulerne får du tildelt en “fortælle-buddy“. Du kan også vælge kun at koncentrere dig om en eller flere fortællegenre(r) gennem hele uddannelsen.

Certificeringen foregår ud fra en samlet bedømmelse af dine fortællinger og ud fra din udvikling som fortæller igennem hele uddannelsen.

Ønsker du:

  • At blive dygtig til at fortælle historier og kunne formidle deres budskab klart og tydeligt?
  • At tappe ind i fortællingens forvandlende kraft og skabe større forbindelse til dit publikum gennem din formidling?
  • At åbne op for visdommen i eventyr og myter og få nye indsigter i både dig selv og samfundet derigennem?

Så er Uddannelsen i Fortællingens Kraft måske noget for dig.

Tidligere deltagere fortæller

”Jeg kan varmt anbefale Uddannelsen i Fortællingens Kraft til undervisere, der søger at blive bedre til at bruge fortælling i deres undervisning, og derigennem skabe et godt læringsmiljø med deres elever.

Deltagelsen i denne uddannelse har givet mig værdifulde redskaber til at gøre mine fortællinger bedre og måder at fortælle på, der involverer børnene, så det øger deres hukommelse og indlæring.

Fra denne uddannelse tager jeg vigtig forståelse med mig for forvandlingskraften i fortællinger. Ikke kun som et pædagogisk værktøj, men også som et middel til personlig transformation. Denne dybe indsigt har beriget min forståelse af, hvordan fortællinger kan skabe forbindelser og indlede forandringer, både for mig selv og mine elever. Jeg har også fået modet til at skabe mine egne originale fortællinger.

Som underviser på en Steiner skole er vi vante til at bruge fortællinger i vores daglige undervisning. Igennem fortælleuddannelsen er jeg dog blevet mere fri i forhold til at bruge fortællinger og også bedre til at bruge det i alle fag. Jeg oplever at brugen af fortællinger gør, at mine elever viser dybere engagement og får en følelsesmæssig forbindelse til stoffet. Jeg dvæler mere ved de vigtigste billeder i fortællingen og udfolder disse, hvilket resulterer i at mine elever husker fortællingerne bedre, bliver meddigtende og selv har mod på at skabe fortællinger. Derudover oplever jeg også, at børnene genfortæller stoffet med større lethed og begejstring. Dette har skabt en mere interaktiv og dynamisk læringsoplevelse, som både mine elever og jeg trives i.”

Anne-Kathrine, underviser på Steiner Skolen i Vejle

“På Uddannelsen i Fortællingens Kraft har jeg har fået muligheden for at eksperimentere med mange forskellige typer fortællinger, som jeg ellers ikke nødvendigvis selv havde valgt. Derigennem har jeg fået lov til at lege med historierne i en intim og tryg kreds af ligesindede. Det fascinerende er, at vi selv kan vælge, hvilke aspekter af fortællingerne vi ønsker at fremhæve, og derigennem bliver fortællingerne vedkommende og relevante.

En særlig værdifuld del af uddannelsen har været den analytiske proces, hvor vi italesætter, hvordan fortællingerne påvirker os og vores samtid. Jeg har lært at se, hvordan eventyr og myter, deres tidløse karakter taget i betragtning, beriger os som moderne individer, hvordan vi er forbundet med vores rødder i den nordiske oldtid fx gennem de historiske aspekter i årstidsfejringer, traditioner og årstidsbetingede gøremål.

Jeg har også fået indsigt i kunsten at opbygge en sammenhængende historie, hvilket har styrket min undervisningspraksis.

I min undervisning anvender jeg de teknikker, jeg har tilegnet mig gennem fortælleuddannelsen, til at skabe levende og engagerende fortællinger for mine elever. Jeg tager en velkendt historie og gør den til min egen ved at medbringe genstande, der gør at jeg husker historien bedre. Desuden har jeg åbnet op for, at mine elever også kan træde ind i fortællingens verden ved selv at deltage aktivt. Jeg guider dem igennem fortællingerne ved at stille spørgsmål, der giver deres fortællinger mere substans.

Jeg har altid brugt fortællinger i min undervisning. Men efter at have været på uddannelsen mærker jeg en mere fortættet stemning, når jeg samler mine elever omkring en fortælling. Børnene bliver mere opmærksomme og engagerede. Jeg har tidligere set, hvordan selv lang tid efter undervisningen kan børnene huske de historier, vi delte. Så kommer de tilbage som store lømler i 9. klasse og spørger tvivlende: ”Din farmor var jo ikke en sørøver – var hun”? Eller: ”De der trolde, som du fortalte om i 2. klasse – de findes jo ikke i virkeligheden”.

Jeg kan i meget høj grad anbefale at man kommer på fortælleuddannelsen næsten uanset hvilket fag man underviser i, fordi man får et greb til at fange børnenes opmærksomhed. Så får man også et pædagogisk redskab til at formidle noget andet end det der bare står i bøgerne. ”

Trille Sylvest, Folkeskolelærer

Hanna og hendes fortælleuddannelse har været vejviser for mig i en tur “nedenom og hjem”. I en svær periode har jeg med fortællingernes magiske og mytiske univers fået dybere indsigt i mig selv og alt det, vi er forbundet med. Hanna skaber et tillidsfuldt rum og en nærende grobund for menneskelig vækst. En anbefaling fra hjertet!

Ellen Elsnab

Gennem nogle år har jeg i min kunstneriske virksomhed forfulgt drømmen om at kombinere billedkunst og mundtlig fortælling. Hannas fortælleuddannelse har i særdeles høj grad udvidet min forståelse for den kraft og magi, der ligger i at sammensætte historier, fortælle og lytte til dem. Hanna har på sin egen vise måde, ført mig helt ned i fortælledyndet, hvor jeg har slået stærke rødder. Alle fortællingerne fra kurset sidder i min krop og mit hjerte, de er sammen med mine egne blevet mine fremtidige fortællevinger. Jeg er Hanna dybt taknemlig for nu at være klar til at lette.

Lisbeth Thorøe Larsen

 

For mig har uddannelsen i Fortællingens Kraft i lige så høj grad været en uddannelse i at lytte som i at fortælle. Lytte med sjælen til såvel fortællingerne inde fra mig selv, som dem udefra. Jeg er dybt fascineret af den styrkende, skabende og transformerende kraft det har at kunne lytte på den måde, Hanna inviterer os til, og potentialet i den inspiration føles uendelig.

Jane Sun Mi Jensen

 

Hanna skaber på sin fortælleruddannelse en magisk nærende jord, hvoraf nye fortællinger på så mange måder kan vokse. Min egen kreativitet, som ofte drukner i en travl hverdag, er på dagene i fortællecirklen vågnet af sine lange slummer. Kreativitet smitter heldigvis! Det er rørende at følges ad, mens vi hver især kommer tættere på vores egen stemme.

Marianne Køhler Skov

Vores hold var af kvinder i flere aldre – og det fortællerum, som opstår i jurten, er magisk. Hanna er naturligt hjemme i fortællingens univers – og forstår på bedste måde at lytte og give plads til hver enkelt – samtidig med at hun med sin åbne nysgerrighed vækker historierne i os alle, hver især. Jeg kan anbefale uddannelsen til enhver, som går med sproget og historierne gemt i sig – det er helende og befriende at vække dem til live og huske hvad vi er kommet af

Else Sille Brabrand

Det har været en forløsende og livgivende proces at være med i Uddannelsen i Fortællingens Kraft. Jeg har danset og drømt mine fortællinger frem og fundet min egen stemme og fortællestil. Fællesskabets dybde og naturens nærvær er en unik oplevelse, og jeg vil anbefale alle at give sig selv hen til fortællingernes og myternes magiske verden i dette forunderlige forløb.

Stine Møller Hansen, lærer og kunstner

Uddannelsens indhold

Uddannelsen er 15 dage i alt og foregår i Vejle i Jylland med start i januar 2024 fordelt på 5 moduler.
Dette er sidste gang at uddannelsen afholdes i Jylland, idet underviseren har fået sit eget fortællested i Frejas Kilde ved Lundby på Sydsjælland.

Modul 1
Lær at fortælle en historie

Du starter rejsen med at blive klædt på til at fortælle en historie. På første modul arbejder vi med historiefortællingens byggesten, fortælleteknikker og hvordan du fænger deltagernes opmærksomhed. Du introduceres for redskaber til at arbejde med ‘indersiden’ af din fortælling og hvordan du giver feedback på de øvrige deltageres historier.

Her arbejder du med en eller flere personlige historier.

Modul 2
Folkesagn og eventyr

På dette modul arbejder vi med fortællingens rolle i børn og voksnes udvikling.

Vi fokuserer på at alle fortæller folkesagn- og eventyr ud fra fortælleteknikkerne og du får feedback på din fortælling.

På dette modul fremmer vi fællesskabsfølelsen ved at lege skjalde og skjaldmøer. Vi synger folkeviser og danser folkedans – og mærker kraften i stemme og krop.

Modul 3
Myter

På dette modul arbejder vi med alverdens myter.

De to visdomstraditioner i Norden (vanernes matrilinæere frugtbarhedstradition og asernes patriarkalske krigertradition) introduceres.
Nordboernes verdensbillede afdækkes gennem årshjulet/solhjulet og de 9 verdener i den nordiske mytologi.

Vi afdækker blandt andet asernes, vanernes, jætternes, alfernes og dværgenes riger i mytologien.

Vi arbejder med din valgte myte, som du fortæller og modtager feedback på.

Modul 4
Naturfortællinger og drømme 

På dette modul arbejder vi med vores personlige myter, nemlig drømmene.

Hvordan laver man en historie ud fra en drøm?

Hvad er drømmenes sprog og hvilke budskaber har de til os?

Vi arbejder også ude i naturen, hvor vi konsulterer træer, buske, blomster, fugle og dyr og improviserer de fortællinger, de hvisker i vores ører.
Er du underviser i natur og teknik eller naturvejleder er dette modulet, hvor du kan afprøve din naturvidenskabelige fortælling i praksis.

Modul 5
Slægtshistorier og det videre forløb

På dette modul arbejder vi med slægtshistorier, historiske begivenheder og at forlige os med fortidens fortællinger.

På dette modul finder vi kraften i vores rødder og fælles historie.
Vi bruger fortællingerne til selvforståelse af de traumer der kan gå i arv og historiske begivenheder, som har farvet os og vores samfund op igennem tiden.
Her hører også glædens fortællinger til, som heldigvis også er med i vores arvesølv.
På dette modul fortælles der nogle gange stærke og frisættende historier, som aldrig før er blevet fortalt.

På dette modul afslutter vi og afdækker dit ønske om hvordan du gerne vil bruge uddannelsen fremover og hvordan I som gruppe evt. fortsat kan mødes og støtte op om hinanden.

Vi fejrer jeres fortælleglæde og afholder en certificerings-ceremoni.

Jeg håber, at vi ses og at du gerne vil skabe dybe og varige spor i dit publikum gennem dine forvandlende fortællinger.

Hvis du har nogle spørgsmål eller overvejelser, jeg kan hjælpe dig med, er du hjertens velkommen til at skrive til mig.

De bedste fortællehilsener

Hanna Snorradóttir
T: 53 83 32 24
hanna@storydancing.com 

Praktisk information

SIDSTE GANG ! Weekend + mandagshold 7 – 24 – Vejle (15 dages uddannelse) 

Modul 1: 13. – 15. januar 2024
Modul 2: 9. – 11. marts 2024
Modul 3: 1. – 3. juni 2024
Modul 4: 10. – 12. august 2024
Modul 5: 5. – 7. oktober 2024

Lokale: Heartbased Life, Vardevej 263B, 7100 Vejle

Tidspunkt for undervisning

Alle dage kl. 9 – ca. 16

Vilkår

Du finder oplysninger om tilmelding, betaling, vilkår og afbestilling her : www.storydancing.com/tilmelding-betaling-vilkaar-og-afbestilling/

Fakta om uddannelsen

Længde: Ca. 10 måneder inklusiv individuel træning

Undervisningsdage: 15 dage

Moduler: I alt 5 moduler

Begrænset antal deltagere: Der er kun plads til max. 8-10 deltagere pr. hold, idet vi vil arbejde dybt med den enkelte deltager og skabe et trygt forum, for at sikre det fulde udbytte af uddannelsen.

Book en tid med mig

For at se om vi er et match og jeg kan hjælpe dig med at tappe ind i Fortællingens Kraft og brænde igennem med dine fortællinger/formidling – så book en 45 min. uforpligtende samtale med mig:

Book en tid her 

Støttemuligheder

Skal din arbejdsplads investere i denne uddannelse til dig?
Så kig ind i dette skriv, som især henvender sig til lærere, pædagoger og offentlige ansatte. Måske kan vi også hjælpe dig?

Hvis du kender til Bruttolønsordningen, så kan den måske lette din investering i dig selv?
Dette skriv henvender sig til dig der er ansat i en virksomhed og kan gøre brug af Bruttolønsordningen

Er du på dagpenge og ønsker at få uddannelsen godkendt? Dette kan også være en mulighed. Undersøg dette med dit jobcenter og sørg for at få det godkendt.