UDDANNELSEN I RITUEL DANS (STORYDANCING)

Hjertelig velkommen til uddannelsen i Rituel dans.

Uddannelsen i Rituel dans henvender sig til dig, der ønsker at arbejde i krydsfeltet mellem historiefortælling og dans og derigennem hjælpe andre med at være skabende og udvikle sig personligt.

Uddannelsen kan bruges af terapeuter, coaches, psykologer eller psykiatere, der gerne vil bruge dans og fortælling i deres klientarbejde, pædagoger og lærere, der arbejder med børn og unge eller kunstnere, der vil bruge uddannelsen i deres skabelsesproces. Uddannelsen er også for alle andre godtfolk, der elsker en god historie og at fordybe sig i dansens healende og skabende virkning.

På Uddannelsen i Rituel dans lærer du at arbejde med frit improviserede dansemeditationer og rituel dans, der er emotionelt forløsende, ekstatisk og transformerende.

I begge danseformer, danser du en myte eller et eventyr, som har været fortalt og overleveret fra mund til øre gennem årtusinder. Det er kollektiv visdom, som rører ved det ubevidste sind og har forvandlende kraft. Ved at danse en myte eller et eventyr genspejler du dig i historien – du får den så at sige under huden.

Når eventyret/myten danses i fællesskab med ligesindede i danseritualet finder du ud af at historien ikke bare er din – den er jeres fælles historie.

Book din plads på Rituel Dans Uddannelsen her

Frie dansemeditationer

De frit improviserede dansemeditationer er din inderlige rejse til at finde din egen impuls og forberede dig til at gå ind i fællesskabets cirkel i den rituelle dans og i livet. Du spejler dit liv i de urgamle eventyr og myter, deres symboler og handlinger, og danser dig til indsigt og dyb visdom om dig Selv og din essens. Ofte vil du danse med lukkede øjne – både i stilhed og i vildskab.

Du danser forbi det sted, hvor du normalt fastlåses i dit liv. Du øver dig i de ting i livet, som falder dig svært gennem dansen. Når du har danset med din udfordring, aktiverer du din kropshukommelse, således at du nemmere håndterer det i virkeligheden.

Rituel dans

I den rituelle dans spejler du dig i fortællingens hovedpersoner og begivenheder i et rytmisk fællesskab med dine meddansere. Du og dine meddansere bevidner hinanden i gensidig respekt i en dansecirkel.

Rituel dans handler dybest set om at danse livet i sin helhed og at opnå erkendelse om at der ikke er et aspekt i vores humane natur vi ikke kunne udvise under givne omstændigheder. På den måde kan rituel dans bibringe accept af livet, ydmyghed overfor skaberværket og at blive et helt menneske med alt hvad det indebærer af glæde, sorg, vrede, angst og alt derimellem – i et fællesskab med dine meddansere.

Rent praktisk foregår den rituelle dans på den måde, at du danser de urgamle myter og eventyr i en cirkel til levende trommer. Du får fortalt eventyret eller myten af danselederen forinden og får at vide hvilke hændelser (eller billeder) fra historien der danses.

Når du lægger krop til fortællingen bliver den både nærværende og dybt vedkommende for dig. Dansen skabes undervejs og danserne går på opdagelse i historiens kroge og afkroge.

I den rituelle dans bliver vi bevidnet i et fællesskab, hvor vi fysisk og psykisk sætter os i andres spor og opøver medfølelse for os selv og for hinanden. Dansen skaber vi sammen – i nuet. Den er et fristed, hvor det ikke handler om ”at hoppe højest”, men om at være nærværende og opmærksomme og at opleve helhed.

Som danser handler det om at være kreativ og samtidigt dybt lyttende overfor hvad du kan bidrage med til helheden. Det at kunne give sig hen til dansen, til øjeblikket og opleve de magiske momenter hvor danserne er som en enkelt organisme i bevægelse er svært at beskrive med ord. Det skal opleves!

På uddannelsen lærer du at guide andre gennem frie dansemeditationer og at lede rituel dans.

Ønsker du at:

  • forbinde dig dybt med det mytologiske univers igennem dans for at gå med din hjertes længsel?
  • hjælpe dig selv og andre med at forholde sig skabende i livet gennem fortælling og dans?
  • styrke dig selv og andre til en dybere forbindelse med deres indre livgivende kræfter og dermed transformere sig selv indefra og ud?
  • bibringe livsglæde, livsvisdom og indsigter hos dig selv og andre?

Så er Uddannelsen i Rituel Dans måske noget for dig!

Forudsætninger

Hvis du har deltaget i min Uddannelse i Nordisk Visdomsfortælling, Nordisk Gudindedans, Månedans eller andre Storydancing-workshops eller retreats, hvor vi arbejder i krydsfeltet mellem fortælling og dans, opfylder du forudsætninger for at deltage.

Det vigtige for mig er, at jeg mærker at du er i kontakt med mytos-sproget (hjertesproget eller billedsproget) og forstår myte-dansens forvandlende virkning.

Kontakt mig gerne via mail eller telefon, således at vi kan få en snak om det, hvis ikke du har danset hos mig før.

Certificering i Ritueldans

Uddannelsen tilbydes kun til min. 8 og max. 10 deltagere ad gangen – for at sikre kvaliteten og at der er plads til den enkelte.

Certificeringen foregår ud fra en bedømmelse ud fra din fortælling og danseledelse.

Uddannelsens indhold

Modul 1
Lær danseledelse med hjertet

På modul 1 oplever du hvad dansen kan ved at du danser en myte i en rituel dansecirkel.

Du lærer herigennem byggestenene i skabelsen af et danseritual; formen, billedskabelse, ritualgang, tabuer (regler) mv.

Du lærer ligeledes at arbejde med temaer og symboler i myter og eventyr gennem dansemeditationer.

På modul 1 går du i gang med at skabe dit eget danseritual/dansemeditation ud fra en myte/eventyr, som du har valgt på forhånd.

Modul 2 & 3
Led et danseritual med hjertet

På modul 2 og 3 er du klar med et eventyr/myte, som du fortæller. Efterfølgende leder du hele gruppen gennem et danseritual/dansemeditation og modtager feedback.

Feedback gives ud fra lærerens og deltagernes indre oplevelser af historien og ritualet/meditationen (inderside feedback). Læreren giver dig også feedback på dine styrker som danseleder/fortæller og hvad du kan arbejde hen i mod (yderside feedback).

Der ligger enorm læring i at deltage i hinandens ritualer/dansemeditationer, reflektere over hvad myten og dansen bibringer en af indsigter og lytte dybt til hvad gruppen behøver i dansen.

Modul 1
Lær danseledelse med hjertet

På modul 1 oplever du hvad dansen kan ved at du danser en myte i en rituel dansecirkel.

Du lærer herigennem byggestenene i skabelsen af et danseritual; formen, billedskabelse, ritualgang, tabuer (regler) mv.

Du lærer ligeledes at arbejde med temaer og symboler i myter og eventyr gennem dansemeditationer.

På modul 1 går du i gang med at skabe dit eget danseritual/dansemeditation ud fra en myte/eventyr, som du har valgt på forhånd.

Modul 2 & 3
Led et danseritual med hjertet

På modul 2 og 3 er du klar med et eventyr/myte, som du fortæller. Efterfølgende leder du hele gruppen gennem et danseritual/dansemeditation og modtager feedback.

Feedback gives ud fra lærerens og deltagernes indre oplevelser af historien og ritualet/meditationen (inderside feedback). Læreren giver dig også feedback på dine styrker som danseleder/fortæller og hvad du kan arbejde hen i mod (yderside feedback).

Der ligger enorm læring i at deltage i hinandens ritualer/dansemeditationer, reflektere over hvad myten og dansen bibringer en af indsigter og lytte dybt til hvad gruppen behøver i dansen.

Jeg håber, at vi ses og at du gerne vil skabe dybe og varige spor hos deltagere med de forvandlende fortællinger og dans.

Hvis du har nogle spørgsmål eller overvejelser, jeg kan hjælpe dig med, er du hjertens velkommen til at skrive til mig.

Til árs og friðar (til god årsvækst og fred)
Hanna Snorradottir

Praktisk information

Hold 1 – 2022 

Modul 1: 12 – 13. marts 2022
Modul 2: 23. – 24. april 2022
Modul 3: 21. – 22. maj 2022

Tidspunkt for undervisningen

Uddannelsen foregår i weekenden igennem to intensive undervisningsdage; lørdag fra kl. 9 – 18 og søndag fra kl. 9 – 17.

Regn med at vi kan gå over tid for at nå det hele og at du ikke kan afsætte lørdag aften til aftaler.

Lokale: Heartbased Life, Vardevej 263B (Kølholt), 7100 Vejle i den smukkeste yogasal med bløde gulve til at danse på i naturskønne omgivelser.

Vilkår

Du finder oplysninger om tilmelding, betaling, vilkår og afbestilling her : www.storydancing.com/tilmelding-betaling-vilkaar-og-afbestilling/

Fakta om uddannelsen

Længde: ca. 11 uger inklusiv individuel træning

Undervisningsdage: 6 intensive dage

Moduler: I alt 3 moduler

Begrænset antal deltagere: Der er kun plads til 8-10 deltagere pr. hold, idet vi vil arbejde dybt med den enkelte deltager og skabe et trygt forum, for at sikre det fulde udbytte af uddannelsen.

Din investering

I 2022 får du uddannelsen til 10.000 DKK.

Prisen er inklusiv bogen Nordisk Gudindekraft og et undervisningshæfte. Der er et depositum på 5.000 DKK, som ikke refunderes.

Tilmelding er bindende i og med at det er et lille hold.

Mulighed for ratebetaling.

Støttemuligheder

Skal din arbejdsplads investere i denne uddannelse til dig?

Så kig ind i dette skriv, som især henvender sig til lærere, pædagoger og offentlige ansatte. Måske kan vi også hjælpe dig?

Hvis du kender til Bruttolønsordningen, så kan den måske lette din investering i dig selv?

Dette skriv henvender sig til dig der er ansat i en virksomhed og kan gøre brug af Bruttolønsordningen

Er du på dagpenge og ønsker at få uddannelsen godkendt?

Dette kan også være en mulighed. Undersøg dette med dit jobcenter og sørg for at få det godkendt.

Book din plads på Rituel Dans Uddannelsen her